Mycologie

MYC24
Nederlands

De micro-credential “Mycologie” biedt levenslang lerenden waardevolle kennis over de biodiversiteit van fungi en hun ecologische rol. Met aandacht voor systematiek en ecologie, is het relevant voor zowel professionals in ecologie, biodiversiteit en functionele biologie als voor nieuwsgierige en/of leergierige individuen. De verworven competenties, zoals mycologische terminologie en paddenstoelidentificatie, zijn ook direct toepasbaar in het werkveld. Praktische oefeningen en excursies versterken theoretische kennis, en de syllabus en presentaties houden iedereen up-to-date. Kortom, deze micro-credential voorziet in actuele, praktische kennis die direct relevant is voor professionals in het werkveld, alsook hobbyisten die hun interesse willen verdiepen.

 

Voorkennis

 • Geen voorkennis vereist.

 

Leerresultaten

 • Basisbegrippen mycologie: Verwerving van een stevig fundament in de mycologie, inclusief de classificatie en systematiek van fungi.
 • Ecologische kennis: Begrip van de ecologische rol van verschillende fungigroepen en inzicht in hun interacties met planten en dieren.
 • Praktische vaardigheden: Verwerving van praktische vaardigheden zoals mycologische terminologie, paddenstoelidentificatie, en introductie tot veldwerk.
 • Fylogenetisch inzicht: Begrip van de fylogenie van belangrijke fungigroepen, waardoor een dieper inzicht ontstaat in hun evolutionaire ontwikkeling.
 • Biodiversiteit en herkenning: Herkenning van en inzicht in relevante soorten fungi, wat bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteitskennis.
 • Toepassing in het werkveld: De mogelijkheid om verworven kennis en vaardigheden direct toe te passen in het werkveld, met name voor professionals in ecologie, biodiversiteit, en functionele biologie.

 

Inhoud

 • Inleiding
 • Geschiedenis van de mycologie
 • Wat zijn fungi (incl. Pseudofungi en slijmzwammen) en waar horen ze thuis?
 • Fungi s.l.: Algemene kenmerken
 • Slijmzwammen (Protozoa p.p.)
 • Fungi die behoren tot het rijk Chromista
 • Fungi die behoren tot het rijk Eumycota
 • To sex or not to sex
 • Mycorrhiza

 

Praktische organisatie

De onderwijsactiviteiten zijn zorgvuldig georganiseerd om tegemoet te komen aan levenslang lerenden die werken en studeren. De flexibele aanpak omvat diverse leermethoden, zoals hoorcolleges, excursies, en een digitale leeromgeving. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht en het gebruik van een digitale leeromgeving maakt het mogelijk om lesmateriaal op verschillende tijden en locaties te raadplegen, wat handig is voor levenslang lerenden met een druk werkschema. De praktische toepassingen, zoals excursies en veldwerk, bieden een hands-on leerervaring waarbij aanwezigheid wordt verwacht. Het geheel is ontworpen om interactie en ondersteuning te bevorderen, inclusief online interacties en ondersteuning voor deelnemers die niet fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens de theoretische hoorcolleges.

 

Locatie

Faculteit Wetenschappen, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Mycologie

Description

Data

Academiejaar 2024, 1ste semester: maandag 23 september 2024 - vrijdag 13 december 2024.

Hoorcollege: Ledeganck, Auditorium 6

Vrijdag van 8u30 tot 11u30; 27/09; 04/10; 11/10; 18/10; 25/10; 08/11; 15/11; 22/11; 29/11; 06/12; 13/12

Werkcolleges: Ledeganck, Practicumzaal 2.1

Vrijdag van 14u tot 18u: 27/09; 04/10; 11/10; 18/10; 25/10; 08/11; 15/11; 22/11; 13/12

Kostprijs

 • €355,5

 

Meer info & Inschrijven

Via UGent website: Universiteit Gent: Micro-credential Mycologie (ugent.be)