Hedendaagse laagspanninginstallaties

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook de gewijzigde AREI regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.

 

Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de daaraan gekoppelde power quality gerelateerde aspecten.

1. DIMENSIONEREN

In de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties. Na een korte inleiding omtrent het gebruik van de algemeen toegepaste elektrische grootheden wordt in klare taal de Belgische regelgeving ‘het AREI’ met betrekking tot het dimensioneren van kabels, beveiligingen, aarding… uitvoerig besproken. Het beveiligen van de installatie en zijn gebruikers staat in deze dagen centraal. Als samenvatting worden twee praktische oefeningen voorzien waarbij de cursist in samenwerking met de lesgevers het dimensioneren van een installatie op zich neemt. Daarnaast wordt ook het concept reactief compenseren en het plaatsen/gebruiken van een UPS en noodaggregaten aangehaald.

2. POWER QUALITY

Deze drie dagen worden volledig gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact op de elektrische installatie. Hierbij wordt eerst en vooral stilgestaan bij het ophelderen van de power quality gerelateerde begrippen en de bijhorende normering. Na het definiëren van niet-lineaire verbruikers en hun impact op ons net wordt ook besproken hoe een dergelijke verbruiker bemeten kan worden. Een verkeerdelijk gebruik van meettechniek kan namelijk een foutieve interpretatie teweeg brengen. Tijdens de tweede lesdag wordt gezocht naar oplossingen voor het filteren van de harmonische vervuiling op actieve en passieve wijze. We gaan ook dieper in op de impact van de snellere vermogen elektronische schakelcomponenten op de voortplanting van de PWM-signalen in energiekabels en het ontstaan van reflecties. Naast de impact van de motor en de kabelimpedantie op het reflectiemechanisme bespreken we ook de correctieve en predicatieve maatregelen om overspanningen tegen te gaan. Gedurende de labo/demonstratie sessie zie je de impact van de kabellengte op de motoroverspanningen. Er is ook een demo van enkele correctieve oplossingen en het effect hiervan op de overspanning aan de klemmen van de motor. Een inleiding tot EMC maakt deze lesdagen compleet. We bespreken de beveiliging tegen transiënte overspanningen, die vele malen hoger is dan de nominale spanning. Wanneer er een overspanning optreedt, kan een toestel vaak onherstelbaar beschadigd worden. Het plaatsen van een overspanningsbeveiliging of bliksembeveiliging zorgt ervoor dat er een gecontroleerde doorslag gebeurt in de beveiliging en niet op de zwakste plaats in de installatie of een aangesloten toestel. De oorzaak van de meeste overspanningen zijn schakelhandelingen en blikseminslag. We bekijken zowel de directe als indirecte inslagen met bijzondere nadruk op de inkoppelmechanismen en de beveiliging. De labo’s worden in werkelijkheid uitgevoerd als experimentele opstellingen die gebruikt worden om het onderzoek en de theoretische modellen te valideren en demonstreren. Aan de hand van interactieve manipulaties door wetenschappelijke onderzoekers worden verschillende cases in werkelijkheid aangetoond. Hands-on labosessies zijn hierdoor om elektrotechnische en veiligheidsredenen niet mogelijk.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Volledige opleiding

Beschrijving