Leiderschap voor ambitieuze ingenieurs

Leiderschap2022
Nederlands

Ben je toe aan leiding geven of ben je recent teamleider geworden? Dan is het belangrijk om de juiste leiderschapsreflexen te ontwikkelen. Dat kan via deze opleiding.

In deze opleiding krijg je een holistisch overzicht van wat een modern manager én leider weet en doet, d.w.z. een volledig theoretisch én praktisch overzicht van management en leiderschap. De opleiding bestaat uit verschillende modules die samen een coherent compleet pad vormen om van jou een succesvol manager en leider te maken. De opleiding is een must voor elke middle-manager die wil doorgroeien naar meer belangrijke functies binnen de bedrijfswereld.

Elke module start met een solide theoretische fundering. Skills worden snel bijgewerkt en ook praktisch getraind. Aan de hand van praktijkcases wordt in groep de theorie ook effectief toegepast.

Alle info en inschrijven: https://www.ugain.ugent.be/leiderschap2022.htm

 

1. People management

We geloven dat mensen effectiever en met meer energie samenwerken als ze écht aandacht hebben voor elkaar. Door los te komen van jouw communicatievoorkeuren en aan te sluiten bij die van de ander, komt jouw boodschap beter over. Zo ontstaat er erkenning, begrip en dynamiek en bereik je samen zoveel meer. Gedurende deze tweedaagse leren we onszelf beter kennen. De deelnemer krijgt een helder inzicht in zijn/haar persoonlijkheidsprofiel. Praktisch wordt stilgestaan bij de luistervaardigheid van elkeen en worden do’s en don’ts bijgebracht inzake effectieve communicatie, t.t.z. communicatie met mensen waardoor je echt iets gedaan krijgt. Hoe werf je de juiste mensen aan? Welke skills meet je als je mensen aanwerft? Hoe krijg je zicht op de ambitie van je medewerker? Hoe word jij die mentale “enabling” mentor van je medewerker? Hoe doe je mensen groeien binnen jouw departement en bedrijf? Hoe kan je vandaag motiveren in onze gekende complexe business-omgeving? Hoe creëer je een succesvol team? Hoe blijf ik dat team elke dag motiveren? Hoe geef ik effectief feedback? Hoe delegeer je zonder vrees? U krijgt enkele gouden tips die van jou een echte people manager maken. De tips zijn praktisch en concreet bruikbaar.

2. Presentatie-, strategisch- en innovatiemanagement

Presentatiemanagement en pitchen Een prachtig idee zal pas uitwerking vinden als je het goed kan verkopen, zowel intern als extern. Tijdens deze sessie omtrent presentatiemanagement leer je hoe je jouw project of idee op een zo aantrekkelijk mogelijke manier kan ‘pitchen’. Spreken voor publiek is bovendien een enorm belangrijke vaardigheid voor succesvolle leidinggevenden. Wij geven je alvast heel wat concrete tips en tricks waarmee je onmiddellijk aan de slag kan. Strategisch management In deze module leer je ook om met een strategische bril naar een bedrijf te kijken. Alles begint bij het aangeven van de missie en de visie van jouw onderneming. Heel wat strategische modellen zullen de revue passeren. Uiteraard staan we ook stil bij de uiteindelijke strategische implementatie. Impact volgt niet uit grootse plannen, wel uit een gedegen uitvoering van de vastgelegde strategie. Je krijgt een goed inzicht in de bestaande modellen om zo mee te kunnen denken op managementniveau en mee de strategische visie te kunnen uitstippelen. User innovation via design thinking De innovatie van morgen combineert nieuwe technologieën en processen met een goed inzicht in de noden en wensen van de gebruikers. Via de design thinking methode word je ondergedompeld in de basis van user innovation. Aan de hand van theorie, trends en concrete voorbeelden wordt het belang van user innovation in de verf gezet. Naast een overzicht van tools en technieken, ga je ook hands-on aan de slag om je eigen innovatie-traject uit te werken. Met deze basis haal je alles in huis om binnen je eigen bedrijf nieuwe innovatiestrategieën op te kunnen starten. Innovaties volgens het model Rogers / Ram Je zal reeds ervaren hebben dat technologische en organisatorische innovatie een tweesnijdend zwaard is. Enerzijds worden nieuwe ontwikkelingen toegejuicht, maar anderzijds verstoren die bestaande organisatorische evenwichten. We zien eindeloze cycli van organisatorische veranderingen en het nastreven van technische oplossingen die goedkoper, efficiënter en productiever zijn. De zoektocht naar technologische vernieuwingen is onstuitbaar. In deze sessie kijken we naar de natuur van innovaties en gaan daarvoor een typologie opstellen. Innovaties zijn niet louter productinnovaties, maar zijn ook methodes, procedés en zelfs het vinden van nieuwe markten. Via een case studie gaan we de innovatie inspanningen na van een bestaand bedrijf.

3. Financieel beheer

In deze module krijg je inzicht in de basisbegrippen van balanslezen, kostprijscalculatie, kostprijsmanagement, budgettering en investeringsanalyse. Geen enkele financiële voorkennis is vereist. Toch zal je na deze module perfect een balans kunnen lezen, kosten kunnen berekenen en een sluitend werkbaar budget kunnen afleveren. Aspecten van Activity Based Costing (ABC) worden aan de hand van real cases besproken. Je krijgt inzicht in een master budget en het opzetten van een flexibel budget. Zo kan je de uiteindelijke resultaten behoorlijk en gefundeerd vergelijken met het originele plan en budget. Ook de financiële analyse van de onderneming aan de hand van ratio’s komt aan bod. Aan de hand van een “financial game” worden ratio’s helder uiteengezet. Begrippen zoals liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en behoefte aan bedrijfskapitaal worden helder via cases aangebracht. Last but not least komt investeringsanalyse aan bod. Hier wordt ingegaan op de methode van Netto Contante Waarde om investeringen te waarderen. Een basiskennis van MS-Excel is aangewezen.

4. Bespreking opdrachten

Tijdens de voormiddag van deze lesdag worden de verschillende leesopdrachten besproken (artikels en handboeken). In de namiddag staan de tussentijdse presentaties voor de groepsopdrachten ingepland.

5. Projectmanagement, leiderschap en change management

Nieuwe producten/diensten ontstaan in de onderneming vaak via interne projecten. Hoe beslis ik om deel te nemen aan zo’n project-team? Hoe leid ik zo’n team? Welke zijn de 10 fundamentele aspecten van succesvol Project Management? Hoe bekom ik binnen de gekende “constraints” van scope/time/cost een kwaliteitsvol project? Hoe begrijp ik de Project Calculus? Welke fouten mag ik niet maken als project leader?  Verder word je grondig ingeleid in de methode van Earned Value Management. Gedurende deze module krijgt u inzicht in een leiderschapsmodel dat effectief is en dagelijks zijn vruchten afwerpt: situationeel leidinggeven. Na de theorie wordt gewerkt in rollenspelen en wordt een echte test afgenomen. Uniek aan deze lesdag is dat je naar huis gaat met een werkbare tool en dat je meteen de aangeleerde skills zal kunnen toepassen in jouw bedrijfsomgeving. Als ingenieur moet je regelmatig teams leiden, maar zal je ook geregeld deel uitmaken van een team. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat dit team zo efficiënt mogelijk werkt en steeds de beste resultaten bereikt? Samen gaan we dieper in op de verschillende fases die een goed team doormaakt. We staan stil bij de acties die je zelf kan nemen, zowel als teamlid en als leider, om het team beter te laten samenwerken. Ook wordt er stilgestaan bij alle aspecten van “Change Management”. Aan de hand van het befaamde en tegelijk onmiddellijk toepasbare veranderingsproces van Kotter word je meegenomen in de 8 stappen van succesvol veranderen. Ook wordt er stilgestaan bij alle aspecten van “Change Management”. Aan de hand van het befaamde en tegelijk onmiddellijk toepasbare veranderingsproces van Kotter word je meegenomen in de 8 stappen van succesvol veranderen.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Volledige opleiding