Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent, gebouw S12 (lokaal 0.2)