Fietsen in het donker: een verhelderend onderzoek in Oost-Vlaanderen

2022-Lecture5
Nederlands

De provincie Oost-Vlaanderen wil het aandeel fietsers in de modal split van vervoerswijzen verhogen. De provincie investeert hiervoor in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Er wordt standaard voorzien in openbare verlichting om ook wanneer er geen of onvoldoende daglicht is, fietsen te faciliteren. Op specifieke plaatsen wordt alternatieve openbare verlichting geplaatst of worden andere ingrepen, zoals actieve wegmarkering, toegepast.

Vanuit een bezorgdheid over lichthinder worden echter vragen gesteld naar de effectiviteit van deze ingrepen. Aangezien bijna een derde van de woon-werkverplaatsingen in het donker plaatsvindt ('s morgen of 's avonds), is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de noden en wensen van fietsers om in het donker te kunnen en willen fietsen.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen: een literatuurstudie over fietsen in het donker, evaluaties van bestaande fietsinfrastructuur in Oost-Vlaanderen (inclusief diepte-interviews) en een online enquête. Als onderdeel van de enquête moeten de respondenten ook een stated preference experiment of keuze-experiment invullen. Deze methode laat toe om te meten welke elementen of attributen de grootste impact hebben op de keuze van fietsinfrastructuur in het donker. De respondenten geven aan in welke hypothetische situatie (bestaande uit een combinatie van attributen) ze het liefst willen fietsen op vlak van veiligheid en aantrekkelijkheid van een fietspad.

Door middel van multinomiale logistische regressie is het mogelijk om het relatieve belang tussen de verschillende attributen en mogelijk significante verschillen tussen groepen te bepalen. De resultaten van dit experiment kunnen vergeleken worden met de resultaten van de enquête en de diepte-interviews. Op basis van dit onderzoek wil de provincie duidelijke adviezen en richtlijnen met betrekking tot verlichting langs fietssnelwegen.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Fietsen in het donker: een verhelderend onderzoek in Oost-Vlaanderen

Online beschikbaar
Beschrijving

Waar/Wanneer/Bereikbaarheid?

dinsdag 7 juni 2022 - 19u-20u

Afhankelijk van de op het moment van deze voordracht geldende coronamaatregelen zal deze on campus en/of online plaatsvinden. Nadat u ingeschreven bent zal u ten laatste op de maandag voor de voordracht een e-mail ontvangen met meer informatie (link en/of exacte locatie). Indien de voordracht on campus plaatsvindt zal deze doorgaan op Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Campus Sterre is vlot met het openbaar vervoer bereikbaar. Indien u toch met de wagen komt kan u vrij de campus op en afrijden. De slagbomen zullen automatisch openen.

Inschrijven verplicht

Alle voordrachten zijn gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de EventManager. Zo kunnen wij u in geval van een wijziging ook snel op de hoogte brengen via e-mail. Mocht u last minute toch niet kunnen deelnemen, laat ons dit weten via ipvw.ices@ugent.be, zodat wij uw plaats aan iemand anders kunnen toekennen.